Rury spawane

PDF Download
 

Materiał
1.4301 / 1.4306 / 1.4307 / 1.4541
1.4571 / 1.4401 / 1.4404
TP
304 / 304L / 321 / 316TI / 316 / 316L

Materiał

Wyżarzane
AD - W2
Szlifowane
Rury do celów spożywczych
DVGH rury do wody pitnej
Rury do celów dekoracyjnych